ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – ANUGA ASIA 2024

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – ANUGA ASIA 2024

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  หอการค้าไทย และ Koelnmesse GmbH
มีกำหนดจัดงานแสดงสินค้า “THAIFEX – ANUGA ASIA 2024”

ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

เปิดรับสมัครแล้ว !!

1.กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้ ก่อนดำเนินการสมัครในระบบ Online

 1. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5 หรือ บมจ.006)
 3. เอกสาร ภ.พ. 20
 4. สำเนางบกำไรขาดทุน ของบริษัท /ห้างหุ้นส่วน ปีล่าสุดเพียงหน้าเดียว (ต้องมียอดรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย)
 5. ภาพตราประทับบริษัท
 6. ภาพตัวอย่างสินค้า
 7. ภาพเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
 8. เอกสารการเป็นสมาชิก

2.Fact Sheet "Click"

3.หลักเกณฑ์และกฎระเบียบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX  "Click"

4. รายชื่อ Approved Contactor "Click"

5.เอกสารประกอบการประชุมผู้ประกอบการ (วันที่ 25 มีนาคม 2567)

 • กฎระเบียบการและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมงานฯ "Click"
 • การขนถ่ายสินค้า ลานจอดรถ และการให้บริการด้านสถานที่จัดงาน "Click"
 • การบริการอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า "Click"
 • การให้บริการขนถ่ายสินค้า "Click"
 • บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อม "Click"

 

ข่าวอื่นๆ