ย่อ / ขยาย

Air Asia มอบสิทธิ์สมาชิกหอการค้าและเครือข่าย
จองตั๋วราชการ โหลดกระเป๋าฟรี 40 กิโลกรัม

พร้อมรับสิทธิประโยชน์อัดแน่น ทั้งเส้นทางภายในและระหว่างประเทศ (รหัส FD)

* ต้องสำรองที่นั่งตั๋วราชการ ผ่าน ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือ เคาน์เตอร์ จำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียในประเทศไทยเท่านั้น (ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้กับบัตรโดยสารทั่วไป)
•    สามารถค้นหาตัวแทนจำหน่ายฯ ใน Google ได้จากคำค้น  "เอเยนซีตั๋วราชการ" 

เงื่อนไข

 1. ระยะเวลาโครงการ สำรองที่นั่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567 เดินทางตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567
 2. สมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย สามารถสำรองที่นั่งบัตรโดยสารประเภทข้าราชการสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศได้
 3. สามารถติดต่อสำรองที่นั่ง บัตรโดยสารข้าราชการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ สนามบิน ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 4. สมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย ต้องแสดงบัตร Virtual Card ผ่าน TCC Connect บนไลน์หอการค้าไทย ที่ยังไม่หมดอายุ ณ จุดจำหน่าย ก่อนทำการซื้อและต้องนำบัตรไปแสดง ณ จุดเช็คอิน ในวันเดินทางด้วย
 5. บัตรโดยสารข้าราชการแสดงราคาเดียวในแต่ละเส้นทาง โดยแบ่งออกเป็นราคาเดียวในแต่ละเส้นทางสำหรับวันธรรมดาและราคาเดียวในแต่ละเส้นทางสำหรับวันนักขัตฤกษ์ตามที่สายการบินฯ กำหนด
 6. บัตรโดยสารข้าราชการทั้งเส้นทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศ (รหัส FD) สามารถโหลดสัมภาระได้ฟรี 40 กิโลกรัม และอุปกรณ์กีฬาได้ฟรี 20 กิโลกรัม พร้อมสิทธิพิเศษที่นั่ง hot seat และอาหารชุดคอมโบเซ็ทฟรี
 7. สามารถรับสิทธิ์ผู้ติดตาม ตามเงื่อนไขบัตรโดยสารข้าราชการได้ (ทั้งนี้สิทธิ์ผู้ติดตามเป็นไปตามเงื่อนไขหลักของบัตรโดยสารข้าราชการที่สายการบินฯกำหนดขึ้นในแต่ละปี) สมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย 1 ท่านสามารถใช้สิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารข้าราชการให้ผู้ติดตามได้สูงสุด 2 ท่าน สำหรับการจองและเดินทาง ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2567 สำหรับเที่ยวบินในประเทศ (FD) เท่านั้น ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ผู้ติดตามและสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายต้องเดินทางพร้อมกัน สำรองที่นั่งในบุคกิ้งเดียวกันเท่านั้นไม่สามารถแยกบุคกิ้งได้และต้องแสดงบัตร Virtual Card ผ่าน TCC Connect บนไลน์หอการค้าไทย ณ จุดจำหน่ายก่อนทำการซื้อและต้องนำบัตรไปแสดง ณ จุดเช็คอิน ในวันเดินทางด้วย
 8. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินมากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง จะไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจมีค่าส่วนต่างตามจริง) สามารถเปลี่ยนแปลงได้กับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย ณ สนามบินภายในประเทศไทย เท่านั้น
 9. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 24 - 4 ชั่วโมง ก่อนเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้กับตัวแทนจำหน่าย (เพื่อตัวแทนจำหน่ายประสานงานแผนกช่วยเหลือ client support ต่อไป) หรือ ติดต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร สายการบินแอร์เอเชีย ณ สนามบินในประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในประเทศ 535 บาท/ท่าน/เที่ยว และเที่ยวบินต่างประเทศ 750 บาท/ท่าน/เที่ยว (อาจมีค่าส่วนต่างตามจริง)
 10. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินภายใน 4- 2 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร สายการบินแอร์เอเชีย ณ สนามบินในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในประเทศ 535 บาท/ท่าน/เที่ยว และเที่ยวบินต่างประเทศ 750 บาท/ท่าน/เที่ยว (อาจมีค่าส่วนต่างตามจริง)
 11. กรณีพลาดเที่ยวบินและต้องการเดินทางในเที่ยวบินถัดไปในวันเดียวกัน มีค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินในประเทศ 535 บาท/ท่าน/เที่ยว และเที่ยวบินต่างประเทศ 750 บาท/ท่าน/เที่ยว ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนก่อนเคาน์เตอร์เช็กอินในเที่ยวบินถัดไปจะปิดทำการด้วย
 12. หากสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย ถือบัตรโดยสารข้าราชการและต้องการ Stand By ในเที่ยวบินก่อนหน้า (ในวันเดียวกัน) สามารถไปแสดงตนและแจ้งความประสงค์ได้ที่สนามบิน โดยต้องไปล่วงหน้ามากกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ทั้งนี้ สายการบินฯ ไม่สามารถการันตีที่นั่งให้ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ
 13. การสำรองที่นั่งต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน สายการบินฯ สงวนสิทธิ์เสิร์ฟเป็นเมนูทดแทน ที่มีอยู่ในเที่ยวบินนั้นๆ
 14. การสำรองที่นั่งทุกประเภทของสายการบินแอร์เอเชีย ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและเส้นทางการบินได้ในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/คืนเงินทุกประการ

สมาชิกหอการค้าและเครือข่ายที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้ ประกอบด้วย สมาชิกหอการค้าไทย สมาชิกหอการค้าจังหวัด สมาชิกสมาคมการค้า สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาชิกหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทย คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ยกเว้นนักศีกษา)

 

กด “รับสิทธิ์” เพื่อโชว์บัตรสมาชิก Virtual Card ผ่าน TCC Connect ในไลน์หอการค้าไทย