ย่อ / ขยาย

สิทธิประโชน์จากสายการบิน Thai VietJet Air ปี 2567
สำหรับสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย 
​​

เดินทางสุดประหยัด รับทันทีน้ำหนักกระเป๋าฟรี 15 กิโลกรัม
ทั้งสมาชิกและผู้ติดตาม 2 ท่าน เมื่อโชว์ Virtual Card ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็กอิน

เงื่อนไข

1.  น้ำหนักสัมภาระเพิ่มฟรี 15 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย โดยแสดงบัตร Virtual Card ผ่าน TCC Connect ในไลน์หอการค้าไทย เมื่อทำการ  Check-in กับทางสายการบิน

2.  น้ำหนักสัมภาระเพิ่มฟรี 15 กิโลกรัม สำหรับผู้ติดตามสมาชิกที่ถือบัตร Virtual Card ผ่าน TCC Connect ในไลน์หอการค้าไทย อีก 2 ท่าน โดยจะต้องทำการจองบัตรโดยสารทั้งหมดในหมายเลขการจองเดียวกับผู้ถือบัตรฯ และเดินทางไป-กลับพร้อมกัน เท่านั้น

 

กด “รับสิทธิ์” เพื่อโชว์บัตรสมาชิก Virtual Card ผ่าน TCC Connect ในไลน์หอการค้าไทย