บริการสมาชิก

งานบริการต่าง ๆ มากมาย ที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างสะดวกและคุ้มค่า


หอการค้าไทยให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) และบริการรับรองเอกสารการค้า (Legalization) อย่างมืออาชีพ ระบบ CO Online เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก ประหยัด และทันสมัยเหมาะกับรูปแบบธุรกิจ 4.0 ในปัจจุบัน และบริการต่างๆ ดังนี้