ีร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผอดชอบ: บริหารจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ศึกษาและนำเสนอ Software หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
 • ออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์งานภายในองค์กร
 • รวบรวมข้อมูลจากระบบงานต่างๆและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น
 • ดูแลความถูกต้องการข้อมูลและความพร้อมของการใช้งาน
 • จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • งานอื่นๆตามที่มอบหมาย
   
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี (หากเป็นงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้านวิเคราะห์ฐานข้อมูล และสามารถเขียนโปรแกรมหรือใช้เครื่องมือทำข้อมูลต่างๆมาใช้
 • มีความรู้ด้านการบริหารโครงการ (Project Management)
 • เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความละเอียด รอบคอบ

 

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org
 

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศ
 • ประชุมร่วมกับภาครัฐเพื่อรับทราบข้อมูล/ความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า กฎระเบียบทางการค้า และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งด้านสินค้า บริการ และการลงทุน
 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอท่าทีต่อภาครัฐ และติดตามประเด็นภายใต้กรอบเจรจาการค้าทุกกรอบ รวมถึงผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบการค้าต่างๆ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรในต่างประเทศ เช่น การลงนาม MOU ร่วมกับหอการค้าในต่างประเทศ
 • ส่งเสริมการหาตลาดและลู่ทางการค้าการลงทุน โดยการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
 • ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ
 • เพศ :  เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ต้องมีคะแนน TOEIC
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.75
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูดและเขียนได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • คะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้สภาวะกดดัน โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2018-6888 ต่อ 5650 หรือ 095-4190516
E-mail : rangsima.ch@thaichamber.org