ย่อ / ขยาย

สิทธิประโยชน์จากคลินิกทันตกรรม LDC สำหรับสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 
เพียงโชว์ Virtual Card ใน Application TCC Connect 
รับส่วนลด 20% สำหรับทันตกรรมทั่วไป (ขุดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน) ไม่รวมค่าแพทย์
และส่วนลด 10% สำหรับจัดฟัน,รากฟันเทียม,ใส่ฟัน (ไม่รวมค่าแพทย์)

กด “รับสิทธิ์” เพื่อโชว์บัตรสมาชิก Virtual Card ผ่าน TCC Connect ในไลน์หอการค้าไทย