ย่อ / ขยาย

   

   หอการค้าไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมบริจาคโลหิต
ใน “โครงการ 9 แสน  ซีซี 90 ปี หอการค้าไทย"

ภายใต้รหัสโครงการ :  0J 0414 (ศูนย์เจ ศูนย์สี่หนึ่งสี่)  

 

เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย กำหนดจัดโครงการบริจาคโลหิต “9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสมาชิกผู้ประกอบการ หอการค้าไทย ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม CSR  ทำความดีเพื่อสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล และ เป็นโลหิตสำรองยามขาดแคลน

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 6                                      กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 5

 

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 4                               กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 3

  

                             กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2                                          กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1

 

หอการค้าทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมบริจาตโลหิตฯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายพัฒนาสังคมฯ หอการค้าไทย 
โทรศัพท์ : 02 018 6888 ต่อ 2850 | 094 545 1045 (คุณชวกร)