สัมมนาภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากร

01 พ.ย. 2562

   หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคระกรรมการภาษีและกฎระเบียบ จัดสัมมนาภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากร ในหัวข้อ ภาษียุคใหม่ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกหอการค้าไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป รับทราบถึงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับนโยบายภาษีของหน่วยงานกระทรวงการคลัง และมีความรู้ระบบภาษีแบบใหม่ในยุคดิจิทัล และผู้ประกอบการจะปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้อง ตามระเบียบของกรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร รวมถึงรับฟังการเสวนาหัวข้อต่างๆ และถามตอบในประเด็นที่มีข้อสงสัยจากทั้ง 3 กรม เพื่อให้เกิดระบบภาษีอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ภาคเอกชนยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่อนาคต  
 
 
 
 
 
สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/yPuKs1bRTBLr2kF86  
 
ฝ่ายเลขาคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ
โทรศัพท์ 02-0186888 ต่อ 4450 ,4670, 4650
ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ Email: legal@thaichamber.org
โทรสาร :   02-622-0111


Top