ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ TOP THAI BRAND 20 20 ”

30 ก.ย. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“ TOP  THAI  BRAND  20 20 ” 
 
   
 
  
 
จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีแบรนด์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก
ตลอดจนสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยต่อผู้บริโภคต่างประเทศ
ทั้งนี้  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขอเชิญบริษัทฯในสาขาที่มีศักยภาพ
เข้าร่วมแสดงสินค้าฯ ณ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม
 
 
เอกสารประกอบกิจกรรม :
 
  
 
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หรือ โทร 02-018-6888 ต่อ 2080