ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน KING POWER Thailand International Business Awards & Dinner

13 ก.ย. 2562

หอการค้าอังกฤษ-ไทย มีกำหนดจัดงาน
"KING POWER Thailand International Business Awards & Dinner"
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00-21.30 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
 
 
    งาน "KING POWER Thailand International Business Awards & Dinner" จะเป็นเวทีในการมอบรางวัลและนำเสนอธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในสาขาต่างๆ อาทิ บริษัทเชิงนวัตกรรม บริษัทขนาดเล็กดีเด่น บริษัทใหม่ที่มีแนวโน้้มประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ และผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นผู้นำธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ผู้บริหารและผู้มีบทบาทในสังคมธุรกิจเข้าร่วม
   
   ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดของงานฯ ดังนี้ "Click" หรือติดตามข่าวสารของหอการค้าอังกฤษ-ไทย ได้ที่  Facebook
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หอการค้าอังกฤษ - ไทย
British Chamber of Commerce Thailand (BCCT)
Email: praewa@bccthai.com  
Tel: +66 (0) 2651 5350-3
Fax: +66 (0) 2651 5354