แบบสอบถามประเด็นความเสี่ยง

28 ส.ค. 2562

    ขอเชิญสมาชิก ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงตามบริบทเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดแนวทางสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอันเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความเห็นได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-018-6888 ต่อ 3970 คุณชาลินี รักษาชล
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้