ขอเชิญเข้าร่วมงานหอการค้าแฟร์ 2019

24 ม.ค. 2562

เปิดรับสมัครแล้ว !  “งานหอการค้าแฟร์ 2019”

TCC FAIR 2019

1. เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานหอการค้าแฟร์ 2019 ผ่าน  https://bit.ly/2Rsdh8f

2. รายละเอียดการจัดงานหอการค้าแฟร์      

      -  จังหวัดขอนแก่น   ดาวน์โหลดเอกสาร

       -  จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลดเอกสาร

3. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการหอการค้าแฟร์ จ.ขอนแก่น

       -Exhibitor Briefing TCC FAIR 2019   ดาวน์โหลดเอกสาร

       -Exhibitor Manual TCC FAIR 2019   ดาวน์โหลดเอกสาร

       -From TCC FAIR 2019                    ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : ฝ่ายแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ

 

โทร  : 092-663-3204          

          092-663-3156          

          02-0186888 ต่อ 2070 2080

Line : 


Top