ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ AI : โอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจไทย

10 ก.ย. 2561

   ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ AI : โอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจไทย
ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม  2561 เวลา 12.30 – 16.00 นาฬิกา
ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
จัดโดย คณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
พิเศษสุดๆ ฟรี....สำหรับสมาชิกและผู้ที่สนใจ‼ .......ความก้าวหน้าของ AI Technology ที่เข้ามามีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ  SMEs ไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ใช้ AI จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องในโลกแห่งยุคเทคโนโลยี แต่จะทราบได้อย่างไร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีคำตอบ......!!!
 
         
 
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่  https://goo.gl/LVTE9K   หรือ แสกน QR Code 
 
 
ภายในวันที่ 21 กันยายน  2561  รับจำนวนจำกัด  100 ท่านแรกเท่านั้น  (กำหนดการ https://goo.gl/kyeZWn )
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (คุณวทันยา)
 
โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 2770


Top