เชิญร่วมสมัครการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

02 ส.ค. 2561

เชิญร่วมสมัครการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักสากล สร้างประโยชน์ และเป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็ง สะท้อนการเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี ทั้งนี้

โครงการดังกล่าวได้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2561

  

 

สมัครได้ 2 วิธี

ส่งใบสมัครนี้มาที่

E-mail : association3187@gmail.com  Fax. 02 5475957

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

E-mail : association3187@gmail.com หรือ โทร. 02 5475970

รับข่าวสารได้ที่ Line : https://goo.gl/PecZsd หรือ Scan QR

ดาวน์โหลด ใบสมัครและคู่มือการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561


Top