โครงการ SMEs Digital On site Visit & Mentor

04 พ.ค. 2561

 

โครงการ SMEs Digital On site Visit & Mentor

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์ True Incube & True Innovation และ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีเป้าประสงค์ให้สมาชิกผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ ตลอดจน ให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

Highlight :

- เยี่ยมชม ศูนย์ True Incube & True Innovation

- ศึกษาภาพรวมของธุรกิจ Start-Up ของประเทศไทยและอาเซียน

- พื้นฐานการคิดค้นและการค้าขายธุรกิจแบบ Start-Up

- ศึกษาดูงานการสร้างบรรยากาศ สังคม และวัฒนธรรม การทำงานของผู้ประกอบการ Start-Up ในออฟฟิตแบบ C0-working Space.

- เยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองจากมาตรฐานสากล

- บริหารจัดการขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้า อย่างเป็นระบบ

พิเศษ !!! สำหรับ สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ 2,000 บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน

(**ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**)

 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1) สามารถสมัครผ่านใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

2) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/bfJ7z3 หรือ Scan QR Code

>>>รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (คุณวทันยา และ คุณนราภรณ์)

โทร 02-018-6888 ต่อ 2700 , 6070

Email: watanya.sa@thaichamber.org , Narapon.p@thaichamber.org


Top