สัมมนาเชิงวิชาการ ''Sale force Automation: ซุปเปอร์ชาร์จทีมขายในยุคดิจิทัล 4.0''

16 ก.พ. 2561

 

กำหนดการสัมมนา sale force automation

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/DihziKVVxLKSrIGn1

ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 รับจำนวนจำกัด 80 ท่านแรกเท่านั้น

 

    


Top