รายชื่อ Approved Contractor และเอกสารรับสมัคร​Approved Contractor ​งาน THAIFEX - World of Food Asia 2018

1. รายชื่อ Approved Contractor

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และดาวน์โหลดรายละเอียด

- Approved Contractor List as_13 April 2018

 

2. สำหรับ Contractor ท่านใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน Approved Contractor (งาน THAIFEX 2018) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

- เอกสารผู้รับเหมาที่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการ

- Approved Contractor Manual

- Registration Form_EN


Top