รายชื่อและเอกสารรับสมัคร Approved Contractor งาน THAIFEX – World of Food Asia 2019

 

1. สามารถตรวจสอบรายชื่อ Approved Contractor
2. สำหรับ Contractor ท่านใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน Approved Contractor (งาน THAIFEX 2019) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด