ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาวิชาการ เรื่อง ''รวมประเด็นสำคัญ ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ล่าสุด''

23 ม.ค. 2561

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสาร อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

เอกสาร ดร.พรชัย ฐีระเวช

เอกสาร คุณอิสระ บุญยัง


Top