งามสัมมนาเชิงวิชาการ HR for non HR

15 ม.ค. 2561

 

พิเศษสุดๆ ฟรี.... สำหรับสมาชิกเท่านั้น ‼

ทรัพยากรมนุษย์ ถือนับเป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนให้องค์การดำเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ จะเห็นได้ว่าทุกองค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในฐานะผู้นำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติที่มีคุณภาพ...ดังนั้น ความท้าทายของผู้ประกอบการในการบริหารคนในยุค 4.0 จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะดึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มาพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด...สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีคำตอบ !!!

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “HR for Non-HR : การบริหารงานคนในยุค 4.0” ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโดย คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และ คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่ goo.gl/sW2uRU

 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 รับจำนวนจำกัด 60 ท่านแรกเท่านั้น (กำหนดการ https://goo.gl/rcGHtZ )

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 6070,2770 (คุณนราภรณ์/คุณวทันยา)


Top