เอกชนไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม YEC อาเซียน ครั้งที่ 4 เปิดเวทีคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่การพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

  

    

 เอกชนไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม YEC อาเซียน ครั้งที่ 4
เปิดเวทีคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่การพัฒนาภูมิภาคอาเซียน
     ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Young Entrepreneur Carnival ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายนที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด Empowering the Future โดยเชิญวิทยากรทั้งในและต่างประเทศเปิดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเครือข่ายร่วมกันในภูมิภาค พร้อมเตรียมทำสมุดปกขาว นำเสนอแนวคิดของคนรุ่นใหม่ต่อรัฐบาล
      คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมงานพร้อมกล่าวเปิดการประชุม 4th ASEAN Young Entrepreneur Carnival 2019 และร่วมถ่ายภาพกับตัวแทน ASEAN Young Entrepreneur ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าว เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนในการ ทำ Network ร่วมกัน โดยเสริมความเข้าใจ สร้าง Mindsetของคนรุ่นใหม่ ให้มีการแบ่งบัน เรียนรู้ มีเครือข่ายที่ดี และยังเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว ส่งต่อให้คนรุ่นหลังในการจะพัฒนาภูมิภาคต่อไป ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวจะจัดทำเป็นสมุดปกขาว นำเสนอผ่านสภาธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน (ASEANBAC) เพื่อส่งต่อไปยังภาครัฐได้นำไปพิจารณาต่อไป
       คุณปริม  จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมในสภาผู้ประกอบการรุ่นใหม่แห่งอาเซียน (ASEANYoung Entrepreneur Council: AYEC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
      ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ASEAN Young Entrepreneur Carnival (AYEC) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Empowering the Future: 10 Nations 1 Vision ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอด ASEAN ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2562 โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ประธาน ผู้แทน และสมาชิก YEC ประเทศไทย และประเทศอาเซียน รวมถึง YEC จากประเทศ จีน อินเดีย ศรีลังกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
 
“ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ควรจะหันมามองและเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างโลกใหม่
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคของเรา ไม่ใช่เป็นการพัฒนาเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ดังนั้น ต้องอาศัยการมีเครือข่ายที่ดี ช่วยกันสร้างภูมิภาคนี้ให้เข้มแข็ง ซึ่งหากทุกประเทศร่วมมือกัน ก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้น” นางสาวปริม กล่าว
 

  

     นายกวิน  ว่องกุศลกิจ ในฐานะประธาน ASEAN Young Entrepreneur Council 2019 กล่าวถึงรายละเอียดการจัดประชุมว่า การประชุมจะแบ่งออกเป็นช่วง ๆ โดยช่วงเช้าของวันแรก (ช่วง Hi-Tech) จะเป็นการบรรยายเปิดมุมมองในเรื่องความสำคัญของ Digital Technology ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากกับคนรุ่นใหม่ พร้อมสะท้อนให้เห็นแนวทางในการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคือ คนรุ่นใหม่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคของเราได้อย่างไร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยท่านจะฉายภาพความจำเป็นในการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ภาคการศึกษาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้น แต่จะหมายรวมถึงการ Up skill และ Re skill ของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานด้วย
     นอกจากนี้ ยังมีการเปิดมุมมองแบบเจาะลึกของนักธุรกิจระดับโลก อาทิ Richard Webb นักลงทุนผู้ปลุกปั้น Startup จำนวนมาก Sam Lee เจ้าพ่อในวงการ Block Chain รวมทั้งยังมีการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ เช่น ความท้าทายของ Smart Society 5.0 วิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี บทบาทสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการแก้ปัญหา และเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ mindset ทั่วโลก เป็นต้น สำหรับในช่วงบ่าย (ช่วง Hi-Touch) จะมีการนำเสนอศิลปะความสำเร็จด้วยการเสริมพลังความคิด พลังของผู้หญิง โดย Lina  Khalifeh นอกจากนั้น ดร.ธรรม์  จิราธิวัฒน์ จะเล่าภาพการค้าปลีกในอนาคต รวมทั้งยังมีเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบเกมและแอนิเมชันที่น่าจับตามองของโลก และมุมมองด้าน AI เป็นต้น
     สำหรับวันที่สองของการประชุม จะเป็นช่วง Best of ASEAN โดยจะมีผู้แทน AYEC จาก 10 ประเทศอาเซียน มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับความท้าทายและความแตกต่างในการทำธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ ซึ่งแต่ละประเทศจะคัดเลือกผู้แทนมานำเสนอมุมมอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้ใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนร่วมกันต่อไป
     “เป้าหมายของการประชุมในครั้งนี้ ไม่ได้มองเรื่องผลในทางธุรกิจเป็นหลัก แต่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาสืบงานงานของคนในรุ่นปัจจุบันต่อไป ให้เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์ภูมิภาคอาเซียนของพวกเราให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น อนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราในวันนี้ที่จะต้องมาออกแบบร่วมกัน” นายกวิน กล่าว

-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official