ต้อนรับและหารือกับผู้แทนจาก Hong Kong Economics and Trade Affairs Office (HKETO) สาขากรุงเทพฯ

06 ส.ค. 2562

    

    

คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับและหารือกับผู้แทน HKETO เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยจุดประสงค์ของการเยือนของ HKETO ในครั้งนี้ เพื่อแนะนำหน่วยงาน HKETO สร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต         

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกง และทั้งไทยกับฮ่องกงมีความสอดคล้องกันทั้งด้านที่ตั้งยุทธศาสตร์ และนโยบาย กล่าวคือ ไทยและฮ่องกงตั้งอยู่ในที่จุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย และเป็นพื้นที่สำคัญของยุทธศาสตร์ “โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiatives: BRI)” นอกจากนี้ ไทยและฮ่องกงต่างมีนโยบายสอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รัฐบาลไทยออกนโยบาย Thailand 4.0 ส่วนฮ่องกงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนในระดับโลก 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยและHKETO ในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายระหว่าง Young entrepreneur การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา “BRI  Scholarship” ให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ความร่วมมือด้านการศึกษาในเมียนมาร์ (โดยเฉพาะ ที่เมืองมัณฑะเลย์) ตลอดจน ความร่วมมือในการจัดทุนการศึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
 
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official