หอการค้าไทยจัดหลักสูตรอบรม "ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด" ประจำปี 2562

09 ก.ค. 2562

    

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หอการค้าไทยจัดหลักสูตรอบรม "ผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด" ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เป็นสมัยแรก ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ และทิศทางในการบริหารองค์กรหอการค้า ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน โดยมีกิจกรรม Ice Breaking จากทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อทำความรู้จักและละลายพฤติกรรมผู้ร่วมอบรม พร้อมแนะนำและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากนั้นคณะผู้อบรมเข้าเยี่ยมชมการทำงาน ณ สำนักงานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

    

ต่อมามีการบรรยายต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ บรรยายเรื่อง แนวทางความร่วมมือของประทรวงพาณิชย์กับหอการค้าฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืน และการบรรยายเรื่องความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (กระทรวงมหาดไทยกับหอการค้าไทย) รวมถึงการเสวนา เรื่องบทบาทและแนวทางการทำงานของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จากนั้นเป็นการ Workshop ระดมสมองของกลุ่มประธานหอการค้าจังหวัด "การขับเคลื่อนองค์กรหอการค้า" และกลุ่มเลขาธิการหอการค้าจังหวัด "หอการค้าเข้มแข็ง" ทั้งยังมรการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานภาค 5 ภาค และกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอีกด้วย

รับชมภาพและ Download ภาพงานอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง...หอการค้าจังหวัด 2562 ได้ที่ : shorturl.at/flpvw

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official