หอการค้าไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

      

หอการค้าไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 17 โดยมีนายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นผู้แทนในการมอบผ้าไตรและร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย