พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

14 พ.ค. 2562

 
   
 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ณ บริเวณลานด้านหน้า อาคารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย