คณะกรรมการหอการค้าไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

12 ก.พ. 2562

คณะกรรมการหอการค้าไทย ร่วมแสดงความยินดีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษา หอการค้าไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


ภาพประกอบ

Top