สภาหอฯ ร่วม MOU ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการฯ

06 ก.พ. 2562

    

    

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เพื่อร่วมมือกับภาคีในการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนให้สมาชิกผู้ประกอบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ภายใต้ความร่วมมือกับ สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค สภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

Cr: Labour&Fishery BOT

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @thaichamber (ใส่ @ ด้วยครับ)


ภาพประกอบ

Top