งานเลี้ยงทายาทอดีตประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

10 ต.ค. 2561

    

    

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประธานกิตติมศักดิ์ และทายาทอดีตประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานฯ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างองค์กรแห่งนี้ให้เติบโตและแข็งแรงตลอด 85 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทายาทอดีตประธานฯ เพื่อร่วมกันทำงานสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต


Top