ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล ได้รับรางวัล Friendship Award จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

10 ต.ค. 2561

 
นายกลินท์ สารสิน (ขวา) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ซ้าย) ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ได้รับรางวัล Friendship Award จากสาธารณรัฐประชาชนจีนรางวัล Friendship Award เป็นรางวัลสูงสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรต่างชาติที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศจีน สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับชาวต่างชาติที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศจีน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม โดยนายอิสระเป็นคนไทยลำดับที่ 8 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ชุมชน สังคมการยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของจีนและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและภูมิภาคอาเซียนกับประเทศจีน ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่กลุ่มมิตรผลได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน


Top