ประธานฯ ให้การต้อนรับและหารือกับพันธมิตรหอการค้าต่างประเทศ

12 ก.ค. 2561

    

    

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับและหารือ กับพันธมิตรหอการค้าต่างประเทศ (Foreign Chamber Alliance) เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 ณ ห้อง 3203 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีการหารือในประเด็นการเกิดขึ้นของกลุ่มพันธมิตรหอการค้าต่างประเทศ ซึ่งงประกอบด้วย ประธาน (หรือผู้แทน) และผู้อำนวยการบริหาร จากหอการค้าอเมริกัน-ไทย หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย และหอการค้าอังกฤษ-ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ภาคเอกชนประเทศที่หอการค้านั้นๆ เป็นตัวแทน และเป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐไทยและชุมชนนักธุรกิจต่างชาติในไทยเข้าหากัน


Top