มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องการเป็นผู้นำคุณประโยชน์สูงสุด ในการสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

10 ก.ค. 2561

คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย และคณะกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องการเป็นผู้นำคุณประโยชน์สูงสุด ในการสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

  

  


ภาพประกอบ

Top