การจัดสัมมนาเรื่อง “พิธิการศุลกากรใหม่สำหรับเขตปลอดอากร : การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

02 ก.ค. 2561

กำหนดการจัดสัมมนา

เรื่อง “พิธิการศุลกากรใหม่สำหรับเขตปลอดอากร : การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ” 

ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30-16.30 น.

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

>> link ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/sGHkgOyN3CFCmNal1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

     >>> กำหนดการสัมมนา

     >>> ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

 

 

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและใบตอบรับมาที่ โทรสาร 0 2226 4525

หรือ E-mail: legal@thaichamber.org หรือ pacharawan@thaichamber.org

ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561


Top