เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs On Site Visit and Knowledge Sharing TRIP

20 มิ.ย. 2561

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

SMEs On Site Visit and Knowledge Sharing TRIP 

ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

สมาชิกผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ความสามารถจากองค์กรไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Highlight

- เยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด

- เรียนรู้ เทคนิค และกลยุทธ์การบริหารโรงงานสู่ความเป็นเลิศ 

- ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งออกจากเจ้าของธุรกิจอาหา รแช่เยือกแข็งของประเทศไทย 

- เรียนรู้ กฎหมายและการบริหารแรงงานที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้ อาทิ พรบ.คุ้มครองแรงงาน , พรบ.แรงงานสัมพันธ์ , พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ 2 เป็นต้น 

- เทคนิคการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย 

 

 

พิเศษ !!!

สำหรับ สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ 2,000 บาท/ท่าน 

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน 

(**ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเ พิ่ม 7%**) 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

1) สามารถสมัครผ่านใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย) 

2) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/hhjksciQeyZHhihm2 หรือ สแกน QR Code 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตรและอาหาร 

(คุณวทันยา และ คุณนราภรณ์) โทร 02-018-6888 ต่อ 6070 , 2770 

Email: Narapon.p@thaichamber.org , watanya.sa@thaichamber.org


Top