โครงการ TAP Economic หัวข้อ ''EXIM – SME Mobile Clinic''

 

กำหนดการงาน

โครงการ TAP Economic หัวข้อ “ EXIM – SME Mobile Clinic ”

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (เสาชิงช้า)

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 1_เอกสาร ประกอบการยื่น EXIM Bank

 

รายละเอียดโครงการ 2_เอกสาร ประกอบการยื่น SMEs Bank

 

ร่าง กำหนดการ

 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ


Top