เชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “มาตรการส่งเสริม SMEs และโอกาสการลงทุนใน EEC”

18 มิ.ย. 2561

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา เรื่อง “มาตรการส่งเสริม SMEs และโอกาสการลงทุนใน EEC”

ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโดย คณะกรรมการการลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

Highlight: ร่วมรับฟังมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน และช่องทางการลงทุนใน EEC อาทิ

*มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SME สู่ ยุค 4.0

*มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs

*แนวทางและโอกาสการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/QsGavvl1pJR0sc4x1

download กำหนดการ


Top