คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน Asian Shipowners’ Association

12 มิ.ย. 2561

คณะกรรมการหอการค้าไทย โดยคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานฯ Asian Shipowners’ Association ครั้งที่ 28


ภาพประกอบ

Top