คุณกลินท์ สารสิน ประธานฯ ร่วมงาน JFCCT Reunion 2018

08 มิ.ย. 2561

  

  

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ เข้าร่วมงาน JFCCT Reunion 2018 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยกับนักธุรกิจไทย ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย พร้อมทั้งยังเป็นการแนะนำทีมผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศชุดใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์


Top