ต้อนรับคณะ China Young Entrepreneurs’ Association

27 มี.ค. 2561

   

   

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะผู้แทน China Young Entrepreneurs’ Association จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งนำคณะโดย Mr. Zhang Hua, Deputy Secretary-General of China Young Entrepreneurs Association (CYEA) โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำความรู้จักกันและหารือถึงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศ 


Top