ต้อนรับและหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

27 มี.ค. 2561

    

    

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย กรรมการรองเลขาธิการ และประธานสภาธุรกิจไทย-ปากีสถาน และคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ปากีสถาน ร่วมต้อนรับและหารือกับ H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย และ Mr. Ghulam Nabi Kamboh ท่านที่ปรึกษาพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง 3203 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันหลังการเจรจาเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อสำรวจตลาดการค้า และการแลกเปลี่ยนการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพของทั้งสองประเทศ


Top