ร่วมเสวนาเรื่อง “OAE Reform for Thai-Agriculture Taka off" และมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

26 มี.ค. 2561

    

    

เมื่อวันที่ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “OAE Reform for Thai-Agriculture Taka off" โดยนำเสนอมุมมองภาคเอกชนต่อแนวทางการเปลี่ยนแปลงบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในยุคปัจจุบัน พร้อมมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


Top