ประธานหอการค้าจังหวัด
นายสมศักดิ์ ขำสกุล
กำแพงเพชร
หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ถนนเทศา 1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร 62000
0 5571 3050
0 5571 3050
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายสมศักดิ์ ขำสกุล
Top