แบบฟอร์มลงทะเบียน


 
Regular Rate (Until 30 May)
 
International Delegate (1 Day Pass) 29 or 30 May 2019 : USD 206 / THB 6,495
International Delegate (2 DayPass) 29 - 30 May 2019 : USD 348.44 / THB 10,995
Thai Delegate (1 Day Pass) 29 or 30 May 2019 : USD 94 / THB 2,995
Thai Delegate (2 Day Pass) 29 - 30 May 2019 : USD 158.30 / THB 4,995
Government (1 Day Pass) 29 - 30 May 2019 : THB 2,000  
Government (2 Day Pass) 29 - 30 May 2019 : THB 3,300  
Service Providers (2 Day Pass) 29 - 30 May 2019 : USD 695 / THB 21,930