ย่อ / ขยาย
รายนามคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี 2566-2567

ประธานกิตติมศักดิ์


นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
บริษัท ศรีราชานคร จำกัด
ดร. อาชว์ เตาลานนท์

ดร. อาชว์ เตาลานนท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายประมนต์ สุธีวงศ์

นายประมนต์ สุธีวงศ์
บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นายกลินท์ สารสิน

นายกลินท์ สารสิน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ


นายสนั่น อังอุบลกุล

นายสนั่น อังอุบลกุล
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ


นายอธิป พีชานนท์

นายอธิป พีชานนท์
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Mr. Noriaki Yamashita

Mr. Noriaki Yamashita
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
นายสมบัติ ชินสุขเสริม

นายสมบัติ ชินสุขเสริม
หอการค้าจังหวัดน่าน

กรรมการเลขาธิการ


ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

กรรมการรองเลขาธิการ


นายประวิช สุขุม

นายประวิช สุขุม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด
นางสาวปริม จิตจรุงพร

นางสาวปริม จิตจรุงพร
บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร
บริษัท เอราวัณ ฟามาซูติคอล รีเซิช แอนด์ ลาบอราตอรี่ จำกัด
นายธเนศ วรศรัณย์

นายธเนศ วรศรัณย์
บริษัท ไทยเจมส์มาร์ทดีเวลอปเมนท์ จำกัด

กรรมการนายทะเบียน


ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์

ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

กรรมการปฎิคม


นายกรด โรจนเสถียร

นายกรด โรจนเสถียร
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด

กรรมการเหรัญญิก


นายศรัณยู ชเนศร์

นายศรัณยู ชเนศร์
บริษัท โรงพยาบาลกล้วย น้ำ ไท จํากัด

กรรมการบริหาร


นางพนิดา เทพกาญจนา

นางพนิดา เทพกาญจนา
บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล

นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
บริษัท ธรี สุขุมวิท จำกัด
นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นายสาระ ล่ำซำ

นายสาระ ล่ำซำ
สมาคมประกันชีวิตไทย
Dr. Hwee Khim Boo

Dr. Hwee Khim Boo
หอการค้ามาเลเซีย – ไทย

กรรมการ


นายณัฐพล เดชวิทักษ์

นายณัฐพล เดชวิทักษ์
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
นายสุรช ล่ำซำ

นายสุรช ล่ำซำ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ดร. วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา

ดร. วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา
บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จำกัด
นายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข

นายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข
บริษัท วัน ทรานสปอร์ต จำกัด
นางสาวชนเขต บุญญขันธ์

นางสาวชนเขต บุญญขันธ์
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายวโรดม ปิฎกานนท์

นายวโรดม ปิฎกานนท์
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ
หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
นายวิทยา วิรารัตน์

นายวิทยา วิรารัตน์
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
นางมนนิภา  โกวิทศิริกุล

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล
หอการค้าจังหวัดหนองคาย
นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์

นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์
หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์

นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
นางอำไพ  หาญไกรวิไลย์

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย

นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย
หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
นายธนัท โสวนะปรีชา

นายธนัท โสวนะปรีชา
นายธีระพล ชลิศราพงศ์

นายธีระพล ชลิศราพงศ์
หอการค้าจังหวัดระนอง
นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล

นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
หอการค้าจังหวัดสตูล
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
หอการค้า จังหวัดสงขลา
ดร. หลักชัย กิตติพล

ดร. หลักชัย กิตติพล
สมาคมยางพาราไทย
นายอิสระ บุญยัง

นายอิสระ บุญยัง
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
นายสุกิจ คงปิยาจารย์

นายสุกิจ คงปิยาจารย์
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี
สมาคมโรงแรมไทย
นายวชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล

นายวชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล
สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย
นายประสงค์ เอาฬาร

นายประสงค์ เอาฬาร
สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
สมาคมธุรกิจไม้
นายสุชาติ เตียนโพธิทอง

นายสุชาติ เตียนโพธิทอง
สมาคมผู้ผลิตสีไทย
นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์

นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
สมาคมเภสัชพาณิชย์สมาคม
นายธรรศ ทังสมบัติ

นายธรรศ ทังสมบัติ
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
นายสุวัฒน์ อัศวทองกุล

นายสุวัฒน์ อัศวทองกุล
สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ
นางประภาพร  มโนมัยวิบูลย์

นางประภาพร มโนมัยวิบูลย์
สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย
Mrs. Ornkanya Pibuldham

Mrs. Ornkanya Pibuldham
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
Mr. Andrew Norton

Mr. Andrew Norton
หอการค้าออสเตรเลีย – ไทย
Mr. Gareth Davies

Mr. Gareth Davies
หอการค้าอังกฤษ - ไทย
Mr. Marcelo Souza

Mr. Marcelo Souza
หอการค้าบราซิล-ไทย
Mr. Narongsak Putthapornmongkol

Mr. Narongsak Putthapornmongkol
หอการค้าไทย-จีน
Mr. Axel Blom

Mr. Axel Blom
หอการค้าไทย-นอร์เวย์
Mr. Patrice Pischedda

Mr. Patrice Pischedda
หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
Mr. Michael Welser

Mr. Michael Welser
หอการค้าเยอรมนี-ไทย
Mr. Sushil Kumar Dhanuka

Mr. Sushil Kumar Dhanuka
หอการค้าอินเดีย-ไทย
Mr. Kim Jong Min

Mr. Kim Jong Min
หอการค้าเกาหลี-ไทย
Mr. Alan Lim

Mr. Alan Lim
หอการค้าสิงคโปร์-ไทย
Mr. Naruepon Techawatanawana

Mr. Naruepon Techawatanawana
หอการค้าสวิส-ไทย
Mr. Mohamed Saroof Abdul Cader

Mr. Mohamed Saroof Abdul Cader
หอการค้าไทย-ศรีลังกา