ขอเชิญร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมายังสมาชิกและเครือข่าย สมัครเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ่านต่อ >

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ปี 2565

คณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอการค้าไทย โดยมีคุณนวลพรรณ ล่าซา เป็นประธานฯ กาหนดจัดโครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ปี 2565 โดยจะเป็นการยกย่องเชิดชู นักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ให้เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่วงการธุรกิจและสังคมไทย

อ่านต่อ >

หอการค้าไทย และเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สนับสนุนโครงการ “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 หอการค้าไทย และเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สนับสนุนโครงการ “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ร่วมกับมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง มอบอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เซ็นทรัล พระราม 3

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ครัวหอการค้าไทย ร่วมกับมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง มอบอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เซ็นทรัล พระราม 3

อ่านต่อ >

พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ที่ปรึกษา หอการค้าไทย และประธานอนุกรรมการคัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย เยี่ยมเยือน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 5  (The Mall Group)  ณ วัดสารอด  เขตราษฎร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 หอการค้าไทย พร้อมด้วย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 5  (The Mall Group)  ณ วัดสารอด  เขตราษฎร์บูรณะ

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย เยี่ยมเยือน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 2  ณ สำนักงานเขตพระโขนง

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 หอการค้าไทย พร้อมด้วย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 2 ณ สำนักงานเขตพระโขนง

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย เยี่ยมเยือน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 2 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV 2 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย และมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง มอบอาหารและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ครัวหอการค้าไทย และมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง มอบอาหารและเจลแอลกอฮอล์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมส่งกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน SCB สำนักงานใหญ่ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน SCB สำนักงานใหญ่ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมส่งกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมส่งกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และ เซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และ เซ็นทรัลเวิลด์

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมส่งกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เซ็นทรัล ลาดพร้าว และ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เซ็นทรัล ลาดพร้าว และ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมส่งกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เดอะมอลล์ บางกะปิ และ ดิ เอ็มโพเรียม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เดอะมอลล์ บางกะปิ และ ดิ เอ็มโพเรียม

อ่านต่อ >

หอการค้าฯ จับมือ กทม. สำรวจความพร้อม หลังเปิดเมืองวันแรก ย้ำทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่าง ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนไอคอนสยาม ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฉีดวัคซีน และเป็นสถานประกอบการตัวอย่างที่ได้มาตรฐาน

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย มอบถุงยังชีพให้กับหอการค้าจังหวัดรวม 5 แห่ง

ครัวหอการค้าไทย มอบถุงยังชีพให้กับหอการค้าจังหวัดรวม 5 แห่ง เพื่อส่งต่อความห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

อ่านต่อ >

หอการค้าไทยรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของจากผู้สนับสนุน “ครัวหอการค้าไทย"

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของจากผู้สนับสนุน “ครัวหอการค้าไทย" และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

อ่านต่อ >

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 ผ่านครัวหอการค้าไทย จำนวน 50,000 ชิ้น

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านครัวหอการค้าไทย แก่สำนักงานเขตต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมส่งกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน True Digital Park

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน True Digital Park

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย มอบอาหารและน้ำดื่มเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์" ณ หน่วยบริการ ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการ ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

อ่านต่อ >

ขอบคุณทุกพลังสนับสนุน “ครัวหอการค้าไทย” เดินหน้าหนุนแพทย์-พยาบาลศูนย์วัคซีน

"ครัวหอการค้าไทย” เดินหน้าส่งต่อกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ประจำ 25 ศูนย์ฉีดเต็มกำลัง ด้วยแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนตั้งแต่เปิดครัวชุมชน มูลค่ารวมกว่า 8,000,000 บาท

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารมื้อเที่ยง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร อย่างต่อเนื่อง!!

ครัวหอการค้าไทย สนับสนุนหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ส่งมอบอาหารมื้อเที่ยง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ หน่วยฯ ไอคอน สยาม, ธัญญาปาร์ค, สยามพารากอน ที่ได้รับสนับสนุนจากมิชลิน

อ่านต่อ >

มิชลิน ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุน “ครัวหอการค้าไทย”

“ครัวหอการค้าไทย” ร่วมกับ มิชลิน ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนฯ ณ ธัญญาพาร์ค และหน่วยบริการฉีดวัคซีน​ฯ รอยัล​ พารากอน​ ฮอลล์

อ่านต่อ >

MK และยาโยอิ ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุน “ครัวหอการค้าไทย”

“ครัวหอการค้าไทย” ร่วมกับ MK และยาโยอิ ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนฯ ณ ธัญญาพาร์ค และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ หน่วยบริการฯ The Street รัชดา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฯ The Street รัชดา

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ หน่วยบริการฯ SCG บางซื่อ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฯ SCG บางซื่อ

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ สถานีบริการ  PTT Station พระราม 2

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ สถานีบริการ  PTT Station พระราม 2

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ หน่วยบริการฯ บิ๊กซี บางบอน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฯ บิ๊กซี บางบอน

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ หน่วยบริการฯ บิ๊กซี ร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฯ บิ๊กซี ร่มเกล้า

อ่านต่อ >

ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ หน่วยบริการฯ หน่วยบริการฯ โลตัส มีนบุรี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ครัวหอการค้าไทย ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ หน่วยบริการฯ โลตัส มีนบุรี

อ่านต่อ >

เปิดครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาสังคม และCSR ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิด “โครงการ ครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร”

อ่านต่อ >

ประชาสัมพันธ์รางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2564

รางวัลอาเซียน ประจำปี 2564 (ASEAN Prize 2021) เป็นรางวัลที่จะมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือภายในอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน (ASEAN Identity) หรือ จิตวิญญาณของอาเซียน (ASEAN Spirit) รวมทั้งการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

อ่านต่อ >

WeEmpower Asia เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยด้วยพลังสตรี

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรียนเชิญบริษัทของท่านสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการสตรี

อ่านต่อ >

รางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน สมาชิกและเครือข่าย ร่วมส่งบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เข้าร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ >

การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563

อ่านต่อ >

โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติตามโครงการ สามารถยื่นแบบความจำนงเข้าร่วมโครงการให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด / กรุงเทพมหานคร 10 เขตพื้นที่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ >

โครงการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุนอกระบบ “ตลาดสุขใจวัยเก๋า”

คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย ร่วมกับเทสโก้ โลตัส หอการค้าจังหวัด และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุนอกระบบ “ตลาดสุขใจวัยเก๋า” โดยในปี 2563 จัดโครงการ ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ >

การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise รุ่นที่ 3

คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดอบรมในหลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริหารและการจัดการธุรกิจเพื่อให้ผู้เข้ารวมอบรม จากองค์กร, สมาคม, มูลนิธิคนพิการ และ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มีนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งด้านการตลาดและการบริหารจัดการ

อ่านต่อ >

พิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีการจัด “ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ >

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีชุมชนในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิด – 19)

คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนสตรีในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิด-19) เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ >

ความร่วมมือภาคเอกชน ช่วยเหลือบริจาคแอลกอฮอล์ให้คนพิการ

ความร่วมมือจากภาคเอกชน สู่คนพิการ "การบริจาคแอลกอฮอลล์" เพื่อคนพิการ โดย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และกลุ่มมิตรผล

อ่านต่อ >

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ทุกหน่วยงานควรทราบ !! แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

อ่านต่อ >

ตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair

หอการค้าไทย จับมือกระทรวงแรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair เปิดรับสมัครงานกว่า 600 อัตรา โดยบริษัทชั้นนำ 15 แห่ง

อ่านต่อ >

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

โครงการนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและให้กำลังใจแก่นักธุรกิจสตรีผู้เป็นสมาชิกหอการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรหอการค้าและองค์กรอื่นๆ เพื่อสังคมส่วนรวมและเป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี

อ่านต่อ >

งานพัฒนาสังคม

การลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เกิดความเสมอภาคทางด้านโอกาส และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

อ่านต่อ >

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

หอการค้าไทย ร่วมกับมูลนิธิหอการค้าไทย บริษัทสมาชิก และมูลนิธิโคเออร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) มาตั้งแต่ปี 2557

อ่านต่อ >

การอบรมหลักสูตร Mini – MBA for Social Enterprise

คณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย (ประธาน : คุณนวลพรรณ ล่ำซ่ำ) ร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการจัดทำ “หลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise”

อ่านต่อ >

โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 ประจำปี 2565

รางวัลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ >

พิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 19 ประจำปี 2564

พิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ.2564 “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.10 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ >

การสัมมนาออนไลน์ “จรรยาบรรณ...นำธุรกิจฝ่าโควิด-19”

การสัมมนาออนไลน์ “จรรยาบรรณ...นำธุรกิจฝ่าโควิด-19” โดย ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผ่านระบบ Video Conference by ZOOM และ Facebook live (Page: Thai Chamber)

อ่านต่อ >

Keep Moving Forward Moral Business Network

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในหัวข้อ Keep Moving Forward (ก้าวต่อไปข้างหน้า)

อ่านต่อ >

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 ประจำปี 2563

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 ประจำปี 2563 “ฝ่าวิกฤต….ด้วยจรรยาบรรณ” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-10.50 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ >

Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน “Moral Business Forum” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อมอบรางวัลแก่องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ

อ่านต่อ >

การสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ... คืออนาคต : An Ethical Business is... the future"

การสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ... คืออนาคต : An Ethical Business is... the future" โดย ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 Hall 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ >

โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ปี 2562

การสัมมนาจรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ >

งานต่อต้านคอรัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ

คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจกับสมาชิกหอกาค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่

อ่านต่อ >

โครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หากได้นำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ >

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact

ข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) วัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยให้ภาครัฐมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพโดยข้อตกลงคุณธรรม สามารถปรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในหลายประเภท

อ่านต่อ >

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญบริษัทสมาชิกและเครือข่าย สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ >

หอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 หอการค้าไทย โดยผู้แทน นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ >

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยผู้แทน นายธาดา เตียประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ >

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยผู้แทน นายธาดา เตียประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ >

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชาวหอการค้าฯ มารวมพลัง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” 

อ่านต่อ >

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดย คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564

อ่านต่อ >

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ”

อ่านต่อ >

หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3305 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ >

ACTkathon : Anti-Corruption VIRTUAL HACKATHON 2021

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เชิญชวนร่วมระดมสมอง พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 450,000 บาท พร้อมการ Mentoring จากตัวจริงในวงการ และโอกาสนำเสนองานระดับโลก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 5 กรกฎาคม 2564!

อ่านต่อ >

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับผู้บริหารโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้บริหารโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

อ่านต่อ >

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

ด้วยในวันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็น“วันต่อต้านคอร์รัปชัน” องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ได้จัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปีนี้ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 จึงจัดในรูปแบบออนไลน์ ณ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โดยกิจกรรมภาคเวที งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ครั้งนี้มาในรูปแบบ Virtual Collaboration ครั้งแรกของประเทศไทย ผ่าน Facebook Live องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

อ่านต่อ >

กิจกรรม "หอการค้าฯ รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563"

กิจกรรมเพื่อเชิญชวน ชาวหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือป้องกันคอร์รัปชันในสังคมไทย

อ่านต่อ >

โครงการ 99 บทเรียน : ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

การแบ่งปันประสบการณ์ในการก้าวข้ามวิกฤตโควิด ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน !!

อ่านต่อ >

ร้านจันทรโภชนา

ธุรกิจที่ดีและยั่งยืน ต้องยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแก่นของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจจะต้องไม่หยุดที่จะแสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนตลอดเวลา รวมถึงต้องยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน เพราะการมีความรู้มาก แต่ไม่มีคุณธรรมมันก็เหมือนเป็นอาวุธร้ายมากกว่าจะเป็นผลดี

อ่านต่อ >

Sivatel Bangkok Hotel

Sustainable Boutique Hotel ดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดความพอเพียง การปรับเส้นทางเดินของธุรกิจ และเลือกวางตัวเองอยู่บนคำว่า ‘ความยั่งยืน’

อ่านต่อ >

สวนสมุนไพรป้ามณฑา

“ช่วงวิกฤติโควิด-19 อาจทำให้เราขาดรายได้ แต่หากเราปรับตัวรู้จักกิน รู้จักใช้ หันมาทบทวนรายรับรายจ่ายให้เหมาะสม และเห็นคุณค่าในสิ่งของรอบตัว รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้”

อ่านต่อ >

นารา วิสาหกิจเพื่อสังคม

หลอดรักษ์โลก..หลอดแห่งความสุข ที่สร้างสันติสุขให้ชุมชน ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อทั้งมนุษย์ สัตว์โลก และสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ >

บ้านไร่ ไออรุณ

ผักสวนครัวกับรถพุ่มพวง กำไรที่ไม่ใช่เงินในยุคโควิด-19 ของบ้านไร่ไออรุณ รถพุ่มพวงคันนี้ เป็นไอเดียนำมาปรับกับรถสองแถวรับ-ส่งแขกของบ้านไร่ ต่อชานห้อยของออกมา ตกแต่งให้ดูดีขึ้น เราไม่ใช้ถุงพลาสติก แต่มีตะกร้าหวาย กระบุง กระเป๋าสานให้คนได้ซื้อเพื่อใส่ผักของเรา...รถพุ่มพวงแห่งความสุข รอยยิ้มที่ทุกคนควรได้รับ

อ่านต่อ >

The Yard Hostel Bangkok

"Beautiful & Sustainable" โอกาสในวิกฤต! ด้วยการปรับตัวเป็นร้านชำเคลื่อนที่ เจ้าของ The Yard Hostel ย่านอารีย์ หันมาจับธุรกิจ "รถพุ่มพวง" ในชื่อ "The Yard Grocery" หรือ "บ้านญาติร้านชำ" ที่นำพาผักและผลไม้ออร์แกนิคจากเกษตรกร ขนใส่รถพุ่มพวงสีส้มแดง พร้อมบริการถึงหน้าบ้านทั้งทั้งซอยอารีย์...

อ่านต่อ >

ประกาศ มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์

ตามที่มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ ได้ดำเนินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 และเพื่อให้การช่วยเหลือมีความคล่องตัวและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรขยายวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

อ่านต่อ >

มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 3 ผ่าน 5 หอการค้าจังหวัด

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แสดงความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากกระทบกับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้มีการส่งมอบเงินในนามมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ ผ่านไปยังหอการค้าจังหวัด 5 จังหวัด

อ่านต่อ >

เอกชนผนึกกำลัง ส่งมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV แก่กรุงเทพมหานคร ผ่าน มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ หอการค้าไทย

ภาคเอกชน 6 หน่วยงานร่วมใจกันมอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV (BKK Mobile Vaccination Unit) จำนวน 6 คัน ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

อ่านต่อ >

พิธีส่งมอบห้องความดันอากาศบวก แบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Room) ให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ได้ทำพิธีส่งมอบห้องความดันอากาศบวก แบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Room) ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

อ่านต่อ >

หอการค้าไทย โดย มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผ่าน 10 หอการค้าจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 หอการค้าไทย โดย มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ ส่งมอบเงินไปยังหอการค้าจังหวัด 10 จังหวัด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ ร่วมรับมอบผ่านระบบ VDO Conference

อ่านต่อ >

หอการค้าไทย โดย มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมาในสถานการณ์ COVID - 19

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมาในสถานการณ์ COVID - 19 ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ

อ่านต่อ >

พิธีส่งมอบห้องน้ำให้กับจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ณ บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด 2 อ.แม่สอด จ.ตาก

มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ร่วมกับเครือข่าย จัดพิธีส่งมอบห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง ให้กับจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ณ บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด 2 จ.ตาก

อ่านต่อ >

พิธีมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) และพิธีรับมอบเงินจากองค์กรผู้บริจาค ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ

มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ร่วมกับเครือข่าย จัดพิธีมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) และพิธีรับมอบเงินจากองค์กรผู้บริจาค ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ

อ่านต่อ >

หอการค้าไทย จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ณ สมุทรสาคร

หอการค้าไทย โดย “มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ >

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ซินลากู"

จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ซินลากู” (SINLAKU) ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ ในพื้นที่ภาคเหนือ (รวม8 จังหวัด) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รวม 5 จังหวัด)

อ่านต่อ >

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ฮีโกส"

จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ฮีโกส” (Higos) ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ ในพื้นที่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ >

หอการค้าไทย ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ ให้กับศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย ทำพิธีส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ >

โครงการจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ส่งมอบให้กับ 36 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ระดมทุนร่วมบริจาค เพื่อสร้าง “ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ (Modular Screening & Swab Unit)” ส่งมอบให้กับ 36 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

อ่านต่อ >

สถานทูตจีน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่หอการค้าฯ 10,000 ชิ้น

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่หอการค้าไทย 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยสามารถต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรม "ส่งรักปันสุข ด้วยหัวใจ"

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงพาณิชย์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2563

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

อ่านต่อ >