รับรองฐานะทางการเงิน
ให้มากกว่าที่คุณคิด....

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และภารกิจประการหนึ่งของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับและได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ให้ดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิโยชน์ ทางด้านภาษีคืนจากกรมสรรพากรและกรมศุลกากรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ]

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ]

รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. กรอกแบบคำร้อง และแนบเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือฯ
  Download แบบคำร้อง และเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือฯ ได้ที่ www.thaichamber.org โดยทำตามขั้นตอน
  • (1) Click เมนู "บริการ"
  • (2) Click เมนู "รับรองฐานะทางการเงิน"
  • (3) Click เมนู "รายละเอียดและเงื่อนไข"
  • (4) แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินที่ต้องการ
 2. หนังสือรับรองฐานะทางการเงินมีอายุ 1 ปี
 3. อัตราค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 4. โปรดกรอกแบบคำร้อง และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา
 5. แบบฟอร์มในการยื่นคำร้อง และเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือ ดังนี้
  • แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินเพื่อจัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน
  • แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินเพื่อจัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี
  • แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินเพื่อขอรับสิทธิ์ลดอากรกึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ ระดับมาตรฐานเออีโอ (AEOs)
  • แบบฟอร์มรับรองฐานะทางการเงินเพื่อประกอบการยื่นขอรับคัดเลือกเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ (AEOs)
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริการสมาชิก หอการค้าไทย

150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 3540 (คุณเพ็ญนภา ศรีพุฒ)
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.