1. เปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน THAIFEX 2019 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน http://thaifex.thaichamber.org/

2. รายละเอียดของงาน THAIFEX 2019 (Fact Sheet)  ดาวน์โหลดเอกสาร

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้นที่ THAIFEX 2019  ดาวน์โหลดเอกสาร

4. กฎระเบียบการเข้าร่วมงาน THAIFEX 2019   ดาวน์โหลดเอกสาร

5. อัตราค่าคูหา THAIFEX 2019  ดาวน์โหลดเอกสาร

6.กำหนดการจัดสรรพื้นที่งาน THAIFEX 2019 

  

 

 

หมายเหตุ

หอการค้าไทยฯจะทำการอัพเดทข่าวสารและประกาศสำคัญของงาน THAIFEX - World of Food Asia 2019

ภายในเว็บนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6888 ต่อ 2060,2040,3020

Top