ย่อ / ขยาย

งาน Thaifex-HOREC Asia 2024

งาน Thaifex-HOREC Asia 2024

        ตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  หอการค้าไทย และ Koelnmesse GmbH มีกำหนดจัดงานแสดงสินค้า “THAIFEX – HOREC Asia 2024” ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น 

สมัครเข้าร่วมงานผ่านทางลิ้งค์ 

 

 

  • ทั้งนี้กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้ ก่อนดำเนินการสมัครในระบบ Online

1. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5 หรือ บมจ.006)
3. เอกสาร ภ.พ. 20
4. สำเนางบกำไรขาดทุน ของบริษัท /ห้างหุ้นส่วน ปีล่าสุดเพียงหน้าเดียว (ต้องมียอดรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย)
5. ภาพตราประทับบริษัท
6. ภาพสินค้าที่จะจัดแสดงในงาน/ แคตตาล็อก/ โบรชัวร์ (เป็นภาพสีเท่านั้น)
7. ภาพเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
8. เอกสารการเป็นสมาชิก (ถ้ามี)
9. เอกสารการได้รับรางวัล / เครื่องหมาย (อาทิ รางวัล PM Award, Thailand Trust Mark หรือเอกสารการได้รับรางวัล/เครื่องหมายจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น) (ถ้ามี)
10. ใบรับรองมาตรฐานต่างๆ (อาทิ ISO9000, Q-Mark, G-Mark, GMP2, มาตรฐานสินค้าฮาลาล, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   ใบรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น) (ถ้ามี)

ขนาดบูธ 3x3 เมตร / 9 ตารางเมตร

หมายเหตุ
1. สินค้าที่จัดแสดงและจำหน่ายในงานจะต้องเป็นสินค้าที่ปรากฎในเอกสารการสมัครเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ผู้จัดงานจะดำเนินการตักเตือน หรือปิดคูหา ตามแต่เห็นสมควร ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาการเข้าร่วมงานในปีถัดไป
2. หอการค้าไทยรับสมัครบริษัทสัญชาติไทยและมีสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้า และผู้ให้บริการของไทย โดยเน้นกลุ่มธุรกิจ HoReCa (ธุรกิจด้านโรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง) (ต้องไม่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ)

  • รายชื่อ Approved Contractor "Click"
  • เอกสารประกอบการประชุมผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กฎระเบียบการและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมงานฯ "Click"

2.การขนถ่ายสินค้า ลานจอดรถ และการให้บริการด้านสถานที่จัดงาน "Click"

3.การบริการอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า "Click"

4.การให้บริการขนถ่ายสินค้า "Click"

5.รายละเอียดและกฎระเบียบการใช้คูหามาตรฐาน "Click"

  • รับชม VDO ประชุมผู้ประกอบการฯ "Click"

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ เบอร์ 02-018-6888 ต่อ 2070

หรือ  ผ่านอีเมล์ horecasia@thaichamber.org

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดงาน THAIFEX - HOREC ASIA