ข่าวสาร

790x442.jpg

รายชื่อและเอกสารรับสมัคร งาน THAIFEX – Anuga Asia 2020

วันที่เผยแพร่ 12 ก.พ. 2562


 

1. สามารถตรวจสอบรายชื่อ Approved Contractor
2. สำหรับ Contractor ท่านใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน Approved Contractor (งาน THAIFEX 2020) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด