ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2021

“Top Thai Brands 2021”
ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2021 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เป็นการจัดงานรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Trade Show) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ (Online Business to Business) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้บริโภคอินเดีย
       ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครข้อมูลและรายละเอียดงานแสดงสินค้าได้ที่ http://bit.ly/36t2wYl หรือสแกน QR Code

ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทาง E-Mail : southasia.activity@gmail.com  

ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-8209,8225 หรือ 8239

เอกสารประกอบกิจกรรม 

  • ข้อมูลการรับสมัครงาน "Download"                                                                                    
  • แบบฟอร์ม Company Profile. "Download"
  • หลักเกณฑ์ Top Thai Brand_Thailand  "Download"