ข่าวสาร

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ 05 เม.ย. 2564


ดาวน์โหลดเอกสารใบตอบรับ 

1. Reply form for Foreign Chamber (Download

 

2. ใบตอบรับ - สำหรับสมาชิกสามัญ สมาคมการค้า + รัฐวิสากิจ  (Download

 

3. ใบตอบรับ - สำหรับสมาชิกสามัญ ประเภท-ก  (Download

 

4. ใบตอบรับ - สำหรับสมาชิก - สมทบ  (Download