ข่าวสาร

790x442.jpg

รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์จากเครือข่ายหอการค้าไทย

วันที่เผยแพร่ 12 พ.ค. 2564


     นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในนามมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย (นายวิชัย  อัศรัสกร, นายวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา) รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายอธิป  พีชานนท์) รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์จากเครือข่าย ได้แก่ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและเครือข่าย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป, สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย, สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA), บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด และบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)


     โดยส่งต่อให้กับกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ได้แก่ รพ.กลาง  รพ.ราชพิพัฒน์ บางแค  รพ.สนามเอราวัณ 2 (บางกอก อารีน่า หนองจอก)  รพ.พระนั่งเกล้า  รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และสมาคมคนพิการคลองเตย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการรักษา และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รวมมูลค่าเงินและสิ่งของบริจาค จำนวน 11,215,527 บาท ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด  ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ

 

  


#1st99daysConnectTheDots
#หอการค้าไทย
#สร้างความเชื่อมั่น
#ร่วมกันสร้างสรรค์
#ช่วยกันผลักดัน
#connectthedots
-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uA ภาพประกอบ